In curs de Implementare Print
  1. Sistem integrat de canalizare pentru localitățile Aroneanu, Dorobanț și Șorogari din comuna Aroneanu, județul Iași

  2. Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași
  3. Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași

  4. Înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Aroneanu, județul Iași

  5. Înregistrarea sistematică a imobilelor

  6. Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași

  7. Construire și dotare așezământ cultural în comuna Aroneanu, județul Iași
  8. Wifi4EU