Home Hotărâri
Hotărâri PDF Print E-mail

Anul 2019

 

1. HCL 1 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dorofte Gheorghe

2. HCL 2 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la: „aprobarea, pentru anul 2019, a limitelor de venituri medii lunare pentru bunurile mobile și imobile, păsări și animale, proprietatea solicitanților de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

3. HCL 3 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2019 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii 416/2001”

4. HCL 4 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „statelor de funcții și a numărului de asistenți personali de la nivelul comunei Aroneanu, pentru anul 2019

5. HCL 5 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul școlar 2019-2020

6. HCL 6 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la: „încetarea cu acordul părților a Contractului de Concesiune înregistrat cu numărul 5566 din 11.08.2014 dintre comuna Aroneanu și doamna Serghie Simona-Elena”

7. HCL 7 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Aroneanu, județul Iași pe anul 2019”

8. HCL 8 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „valorii de investiție a proiectului „Dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași”, precum și solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Inteprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA - IFN) și plata comisionului de garantare”

9. HCL 9 din 31 ianuarie 2019 - cu privire la aprobarea: „actualizării traseelor și stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor pentru transport public județean de persoane”


Anul 2018

 

 

 

joomla site stats